YÖNETİM KURULU

2021 Yılı Yönetim Kurulumuz

 

         

 GENEL KURUL KATILIMCILARI…

          Mustafa ÖZMEN – Başkan

          Cemil GÜÇLÜ -Başkan yardımcısı

          Sevil AĞALDAY  – Üye

          Ahmet ÖZDEN – Yazman

          Cezmi DİKMEN – Sayman